Zajęcia seniorów z Akademii Seniora w Bielsku Białej z dziećmi

Ambasadorki Akademii Seniora w Bielsku Białej 15 lutego przeprowadziły zajęcia z dziećmi przebywającymi na zimowisku w MDK im. W. Kubisz w Bielsku-Białej.

Pierwsza część zajęć obejmowała prelekcję multimedialną pt. „Człowiek i przyroda”, którą przygotowała i przeprowadziła słuchaczka Akademii Seniora, Karina Wojciechowska.

Dzieci dowiedziały się jak bardzo ważne dla środowiska jest zachowanie równowagi w relacji człowiek – przyroda.

Na ciekawych slajdach obejrzały skutki nieodpowiedzialnego zachowania człowieka oraz efekty podejmowanych działań naprawczych .

Temat wzbudził bardzo duże zainteresowanie a dzieciaki wykazały się sporą wiedzą.

Druga część zajęć obejmowała warsztaty pt. „Las w słoiku”, które przygotowały i przeprowadziły słuchaczki Akademii Seniora.

Dzieciaki pod kierunkiem seniorek sadziły w słoikach roślinki. Zaangażowanie wszystkich biorących udział
w warsztatach było ogromne. w

Po zakończeniu warsztatów każdy dzieciak dostał w prezencie swój „las w słoiku”.

W zajęciach wzięło udział pięćdziesięcioro dzieci w wieku 7-11 lat oraz trzynaście słuchaczek akademii Seniora.