Wykłady w Puławach, Śremie i w Podkowie Leśnej

Pod koniec 2018 roku rozpoczęły się wykłady stanowiące część działań bezpośrednich w ramach projektu „Natura na Pokolenia”.

28 listopada na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Puławach odbył się wykład dla słuchaczy i młodzieży a w dniu 5 grudnia wykład dla seniorów na Uniwersytecie Otwartym „Pokolenia” w Podkowie Leśnej.

Wykłady poprowadziła Pani Ania Piotrowska, edukatorka ekologiczna realizująca zajęcia edukacji ekologicznej w ramach Akademii Kumak, autorka książki „Zielonym do góry. Nowoczesne pomysły na rośliny we wnętrzu”, prowadząca warsztaty  „Las w słoiku” w ramach BioPhilic Studio.

13 grudnia do Uniwersytetu Ludzi Ciekawych Świata w Śremie  pojechała z wykładem dr Maria Palińska, dyrektor i trener z Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.

Wykłady omawiały tematykę ochrony różnorodności biologicznej w kontekście obszarów chronionych otaczających miejscowość, w której odbywał się wykład.

Wykład w Puławach

Wykład w Śremie

Wykład w Podkowie Leśnej