Wykłady w Puławach, Śremie i w Podkowie Leśnej

Wykład w Puławach 28.11.2018

Wykład w Śremie 13.12.2018

 

Wykład w Podkowie Leśnej 5.12.2018