Wykład w Nowej Rudzie

10 grudnia 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie – Słupcu  odbył się wykład o „Formach ochrony przyrody i systemach obszarów chronionych” w ramach projektu Natura na Pokolenia. W spotkaniu uczestniczyło ok. 130 osób, członków UTW oraz uczniów miejscowych szkół. Lokalna społeczność aktywnie angażuje się w działania  na rzecz poprawy stanu środowiska prowadząc edukację i  różne akcje, jak np. sadzenie drzew.

Międzypokoleniowe spotkanie rozpoczęło się krótką uroczystością,  seniorzy posadzili ,,Dąb 100-lecia” obok kamienia upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Przed prelekcją młodzież szkoły podstawowej oraz średniej zaprezentowała dwa nagrodzone filmy dotyczące problemów smogu na terenie Nowej Rudy i okolic. W okresie grzewczym często występują tutaj inwersje, które pogłębiają problem  smogu. Aby poprawić stan powietrza konieczna jest wymiana pieców węglowych na gazowe oraz montaż instalacji fotowoltaicznych, ale na to niezbędne są dodatkowe finanse. Prowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców aby ograniczyli spalenie miału i mułu węglowego oraz śmieci też jest dobrym krokiem. Akcje sadzenia drzew wokół terenów zamieszkania też są godne uwagi.

  

Nowa Ruda to miasto liczące  ok. 23 tysięcy mieszkańców, położone u podnóża  Gór Sowich na wysokości 360-420 m n.p.m. W gminie 50% stanowią użytki rolne a 41% lasy, głównie sosnowe. Na terenie Gór Sowich utworzono Park Krajobrazowy, aby ochronić ekosystemy, gdzie swoją ostoję znalazły jelenie, sarny, dziki, borsuki, muflony, łasice, popielice, orzesznice nietoperze, salamandry plamiste i traszki górskie. Sporo mamy tu gatunków ptaków, m.in. dzięcioły, puchacze, kukułki, krogulce i jastrzębie. Wśród roślin można tutaj spotkać chronione dziewięćsiły bezłodygowe oraz lilie złotogłów.

Podczas prezentacji dużo uwagi poświęcono na motywy ochrony przyrody:

 • Estetyczne
 • Gospodarcze
 • Przyrodniczo-naukowe
 • Społeczne
 • Historyczno-naukowe.

Stabilizacja życia na Ziemi będzie możliwa, jeżeli będziemy dbać o zasoby (nieożywione, żywe oraz energię) poprzez redukcję ich zużycia. Uczestnicy zostali zapoznani z następującymi formami ochrony przyrody:

 • Parkami narodowymi
 • Rezerwatami
 • Parkami krajobrazowymi
 • Obszarami chronionego krajobrazu
 • Obszarami NATURA 2000
 • Stanowiskami dokumentacyjnymi
 • Użytkami ekologicznymi
 • Zespołami przyrodniczo-krajoznawczymi
 • Pomnikami przyrody
 • Ochroną gatunkową.

Najważniejszymi wyzwaniami w zakresie ochrony przyrody są:

 • Redukcja gazów cieplarnianych
 • Korzystanie z OZE
 • Ochrona naturalnych ekosystemów, które powinny stanowić od 30 do 50% pow. Ziemi
 • Dbanie o bioróżnorodność
 • Odpowiednia retencja wód
 • Dobrostan środowiska.

W związku z niedoborami wody na tym terenie omówione zostały niektóre problemy związane z wodą pitną, ochroną siedlisk wodnych, eutrofizacją, rekreacją oraz pustynnieniem gleby.

W dyskusji mowa była w jaki sposób chronić naturalne ekosystemy w okolicach Nowej Rudy oraz jak przyciągnąć turystów do tych malowniczych zakątków Dolnego Śląska.

Spotkanie było bardzo ciekawe, świadczyła o tym żywa dyskusja  i siarczyste brawa dla prelegentki – Pani Grażyny Jaworskiej z Europejskiego Stowarzyszenia Ekologów, edukatorki ekologicznej specjalizującej się w szkoleniach dla nauczycieli i zajęciach dla uczniów, od lat współpracującej z Fundacją Ziemia i Ludzie w ramach projektów dla seniorów.

Na zdjęciu: Pani Grażyna Jaworska i Pani Teresa Fereżyńska

Autorzy: Grażyna Jaworska, Teresa Fereżyńska, Ewelina Skoczeń