Wykład na Akademii Seniora w Bielsku Białej

7 stycznia 2019r. w Domu Kultury w Bielsku Białej został wygłoszony wykład p.t.   „Gdzie dawniej śpiewał ptak. Czy warto osuszyć i zaorać łąkę?” w ramach projektu Natura na Pokolenia. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób, członków Akademii Seniora  oraz uczniów z domu dziecka, którzy również biorą udział w projekcie.

Bielsko Biała zimą

Bielsko-Biała to miasto położone nad rzeką Białą u podnóża Beskidów, , na wysokości ok. 313 m n.p.m. liczące  ponad 171 tysięcy mieszkańców. Jest to znaczący ośrodek przemysłowy, handlowo-usługowy, akademicki, kulturalny oraz turystyczny. Głównym problemem jest zanieczyszczenie powietrza spowodowane kotłowniami CO, gdzie spalany jest węgiel oraz energetyka i transport samochodowy. Bielsko- Biała jest na 27 miejscu w rankingu  najbardziej zanieczyszczonych miast UE. W mieście tereny rolne stanowią 14,6% a 24,2% lasy, zieleń miejska- 2,2%. Miasto zajmuje 3 miejsce po Koszalinie i Kielcach pod względem powierzchni obszarów chronionych. Na jednego mieszkańca przypada 152m2 zieleni. Nad miastem króluje Klimczok- 1117m n.p.m.  

Po wprowadzeniu dotyczącym projektu omówione zostały znaczenie zasobów przyrody dla mieszkańców miasta oraz na problemy związane z nadmierną eksploatacją naturalnych ekosystemów.

Uczestnicy zostali poinformowani, co oznacza pojęcie łąki oraz  zapoznani  z podziałem łąk naturalnych, półnaturalnych oraz sztucznych ze względu na:

 • Położenie
 • Rodzaje użytkowania
 • Siedliska
 • Produktywność

Dużo uwagi zostało poświęconej znaczeniu łąk w zakresie:

 • Bioróżnorodności
 • Produkcji pokarmu
 • Wytwarzaniu tlenu
 • Absorpcji CO2
 • Ochrony  gleb
 • Retencji wód
 • Prozdrowotnym
 • Edukacji
 • Turystyki
 • Dobrostanu środowiska.

Aby uchronić te cenne ekosystemy przed rozprzestrzenianiem się miasta, Bielsko-Biała podejmuje liczne inicjatywy służące powiększeniu terenów chronionych, wyznaczaniu pomników przyrody (ponad 62 pomniki), zapobieganiu zanieczyszczeniom powietrza i wód oraz dbałości o odpowiednią gospodarkę wodną

W pobliżu miasta założono 2 Parki Krajobrazowe: Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego oraz dwa  rezerwaty przyrody ( planuje się założenie 7 kolejnych), cztery zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (planowane są  6 następnych), dwa użytki ekologiczne ( w planach 6 kolejnych). Ciekawostką jest Park Ekologiczny Doliny Wapienicy, który łączy ochronę przyrody z edukacją ekologiczną.

W dyskusji podsumowującej pytano o większą skuteczność i efektywność edukacji w szkołach i poszerzenie tematyki nauczania przedmiotów przyrodniczych o zajęcia terenowe.

Więcej zdjęć w Galerii

                                                                                                    Grażyna Jaworska