Warsztaty terenowe z Akademią Seniora w Bielsku-Białej

Na początku maja Akademia Seniora z Bielska-Białej razem z Fundacją Ziemia i Ludzie zorganizowała wycieczkę połączoną z warsztatami terenowymi na Ścieżkę Edukacyjną w Goczałkowicach – Zdroju.

Wycieczka i warsztaty miały charakter międzypokoleniowy – seniorzy zaprosili dzieci i młodzież z ZPOW Domu Dziecka z Bielska-Białej, którym towarzyszyły wychowawczynie – Pani Monika Jelonek i Pani Kinga Jędrzejko. Wycieczkę koordynowały z ramienia Akademii Panie: Lilianna Zarębińska, Karina Wojciechowska i Alina Szczotka.

Goczałkowice –Zdrój to niewielkie uzdrowisko położone w Dolinie Wisły, nad sztucznym Zalewem Goczałkowickim. Od południa otaczają je pasma górskie Beskidu, a od północy rozległe i faliste Lasy Pszczyńskie. Ścieżka w Goczałkowicach–Zdroju składa się z 4 odcinków oznakowanych tablicami przedstawiających poszczególne elementy przyrodnicze Ziemi Pszczyńskiej. Tablice przedstawiają gatunki roślin i zwierząt, które możemy napotkać oraz zawierają mapkę trasy. Każdy z czterech odcinków trasy prezentuje inne walory okolicznego środowiska przyrodniczego, przebiegając w pobliżu siedlisk licznych gatunków fauny i flory.

W ramach warsztatów uczestnicy wspólnie przygotowywali zadania dla lokalnej gry terenowej a największym powodzeniem cieszyło się wyszukiwanie okazów flory na podstawie zdjęć oraz recital piosenek ekologicznych.