Warsztaty terenowe UTW w Puławach

Wspólnie z młodzieżą ZSO nr 2 w Puławach (uczniowie trzeciej klasy gimnazjum ) udaliśmy się na wycieczkę przyrodniczą do Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.

Po ścieżce przyrodniczej „Skrzypowy dół”, która znajduje się w Kluczkowicach (powiat Opole Lubelskie ), oprowadzili nas przewodnicy z Oddziału w Lubartowie Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Przewodnicy zapoznali nas z obszarem chronionym, jakim jest park krajobrazowy. Poznaliśmy  historię utworzenia Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego, i jego zasoby dla wykorzystania przyrodniczego, turystycznego i ekonomicznego. Ścieżka przyrodnicza zapoznała nas z walorami lasów grądowych, a przede wszystkim z roślinnością runa leśnego; poznaliśmy:  śledzienicę skrętolistną, miodunkę, ziarnopłon wiosenny, zawilce białe i żółte, skrzypy zimowe, groszek leśny, kokorycz itp.

Podczas wędrówki ścieżką, na poszczególnych przystankach, tworzyliśmy grę terenową.  Poznaliśmy również historię pałacu Kleniewskich w Kluczkowicach.

Naszą wycieczkę zakończyliśmy na skarpie wiślanej w Piotrawinie, podziwiając widok na Wisłę i nieczynny kamieniołom. Jest to największy kamieniołomem w Małopolskim Przełomie Wisły. Jego malownicza ściana ma wysokość od 30 do 40 m, a długość prawie 2,5 km.

Dziękujemy za relację Pani Józefie Janczurze z UTW w Puławach. Więcej zdjęć w galerii.