Warsztaty problemowe z młodzieżą w Śremie

W ramach spotkań Uniwersytetu Ludzi Ciekawych Świata, o godz. 10:00 dnia 12 czerwca 2019 roku, odbyły się we współpracy z Fundacją “Ziemia i Ludzie” problemowe warsztaty ekologiczne dla młodzieży. Zrealizowany program projektu “Natura na pokolenia” obejmował:

  • Aktywność w zakresie komunikacji społecznej połączonej z rozpoznawaniem barier komunikacyjnych.
  • Mapowanie (kartowanie) lokalnych zasobów przyrody.
  • Zarządzanie obszarem chronionym.

Spotkanie rozpoczął wykład na temat obszarów chronionych i roli społeczeństwa w ich zarządzaniu, prowadzony przez edukatorkę ekologiczną Annę Piotrowską,

Po wspólnej integracji i wprowadzeniu do tematyki obszarów chronionych, uczestnicy przygotowywali mapy swojego sąsiedztwa zaznaczając na nich miejsca cenne przyrodniczo i objęte rożnymi formami ochrony przyrody. Mapowanie pomaga poznać zakres własnej wiedzy, uporządkować ją i uzupełniać dzięki współpracy i wymianie informacji ze współuczestnikami.

Mapowanie przygotowało uczestników warsztatów do kolejnej aktywności jaką było odgrywanie ról osób biorących udział w procesach decyzyjnych w tworzeniu i zarządzaniu obszarami chronionymi – mieszkańca, urzędnika, ekologa etc. Postawienie się w rożnych rolach uświadamiało uczestnikom różne punkty widzenia i możliwe punkty zapalne, które mogą prowadzić do konfliktów interesów, pozwalało także na wypracowanie roboczych, kompromisowych rozwiązań.