Warsztaty problemowe w Nowej Rudzie

Pod koniec września w Nowej Rudzie zostały zorganizowane międzypokoleniowe warsztaty problemowe poświęcone perspektywom dalszego rozwoju turystyki i ochrony przyrody w Górach Sowich i Stołowych.

Nowa Ruda to miasto liczące  ok. 23 tysięcy mieszkańców, położone u podnóża  Gór Sowich na wysokości 360-420 m n.p.m. W gminie 50% stanowią użytki rolne a 41% lasy, głównie sosnowe. Na terenie Gór Sowich utworzono Park Krajobrazowy, aby ochronić ekosystemy, gdzie swoją ostoję znalazły jelenie, sarny, dziki, borsuki, muflony, łasice, popielice, orzesznice nietoperze, salamandry plamiste i traszki górskie. Sporo mamy tutaj gatunków ptaków, m.in. dzięcioły, puchacze, kukułki, krogulce i jastrzębie. Wśród roślin można tutaj spotkać chronione dziewięćsiły bezłodygowe oraz lilie złotogłów. Podczas prezentacji dużo uwagi poświęcono motywom ochrony przyrody, w tym roli estetycznej, gospodarczej, przyrodniczo-naukowej, społecznej i historycznej. W związku z niedoborami wody na tym terenie omówione zostały niektóre problemy związane z wodą pitną, ochroną siedlisk wodnych, eutrofizacją, rekreacją oraz pustynnieniem gleby. Następstwem niedoboru wody oraz ociepleniu klimatu jest ogromne rozprzestrzenianie się korników oraz zamieranie lasów świerkowych.

W Warsztatach wzięły udział dwie grupy młodzieży: ze Szkoły Podstawowej nr 7 oraz z Noworudzkiej Szkoły Technicznej.

Podczas zajęć w szkołach młodzież i członkowie UTW dyskutowali nie tylko o problemach mieszkańców, ale o możliwościach rozwoju tych tajemniczych i jeszcze mało odkrytych obszarów. Wymyślaliśmy wspólnie hasła zachęcające turystów do odwiedzenia miasta: Zadbaj o zdrowie, jedź w Góry Sowie. Na trasy rowerowe polecamy Góry Sowie. Walim, Rzeczka, Nowa Ruda, każdy urlop tam się uda. W Nowej Rudzie zbudowano dwie wieże widokowe na Górze św. Anny i Górze Wszystkich Świętych. Można z nich podziwiać widoki na okoliczne wzgórza i pasma górskie. Oddano tu do użytku nowe polsko-czeskie trasy rowerowe. Zimą w tych okolicach można jeździć na nartach zjazdowych jak i biegowych. I co ważne, nie ma tutaj tłoku. Jesienią lasy są rajem dla grzybiarzy. Tutaj przez cały rok można liczyć na atrakcje. W kopalni Piast mieści się muzeum górnicze z kolejką i podziemnymi trasami turystycznymi. W mieście jest muzeum minerałów oraz muzeum Wittiga. Tutaj przebiega zabytkowa trasa kolejowa z Kłodzka do Wałbrzycha, gdzie przejeżdżamy przez trzy tunele, a najdłuższy ma 2,5 km długości. W pobliżu można zwiedzić zamki w Bożkowie oraz w Pieszycach.

Uroki Gór Sowich doceniła Olga Tokarczuk, nasza Noblistka, która mieszka w Krajanowie, zaledwie kilka kilometrów od Nowej Rudy. Swoje doznania często opisuje w powieściach. Przez ostatnie lata wyremontowano tutaj drogi dojazdowe zarówno w Górach Sowich jak i Stołowych. Zarówno seniorzy jak i młodzież widzą zmiany jakie zostały dokonane. Jest jednak sporo wyzwań, a najważniejszym z nich to depopulacja na tym obszarze. Młodzież niestety wyjeżdża z tych terenów. Mają sporo pomysłów i chcieliby zrealizować swoje marzenia, ale brakuje nowych mieszkań i miejsc pracy. Dużo mieszkańców dojeżdża do fabryk w Czechach. Uczniowie podkreślają, że rozwój turystyki powinien być priorytetem. Brakuje tutaj miejsc noclegowych oraz restauracji. Schroniska też borykają się z problemami niskiej frekwencji. Ciekawym pomysłem jest utworzenie  ścieżek dydaktycznych wraz z tablicami informującymi o gatunkach chronionych. Takie tablice są bardzo popularne w Czechach.

Uczestnicy z UTW jak i uczniowie podkreślali, że reklama tego regionu powinna być bardziej efektywna. Chcą pomóc i mają konkretne pomysły, które przedstawili na plakatach opracowanych grupowo.

 Grażyna Jaworska

Warsztaty seniorów z uczniami SP7

Warsztaty seniorów z uczniami z Noworudzkiej Szkoły Technicznej