Warsztat problemowy w Sierakowie

13 czerwca, w ramach działań projektu ”Natura na pokolenia”, odbyły się międzypokoleniowe warsztaty problemowe. Warsztaty prowadziła mgr inż. Anna Piotrowska z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Zajęcia warsztatowe obejmowały aktywności w zakresie komunikacji społecznej; poznając się młodzi – członkowie Ligi Ochrony Przyrody ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie i starsi – słuchacze Uniwersytetu mówili, gdzie lubią spędzać wakacje. Wszyscy lubią wypoczynek w kontakcie z naturą z tym, że młodzież woli wyjazdy zagraniczne, starsi bardziej doceniają walory lokalnej przyrody. Ciekawe i bardzo budujące były wypowiedzi, co młodzi cenią w starszym pokoleniu i odwrotnie, starsi w młodzieży.

Mapowanie (kartowanie) lokalnych zasobów przyrody poprzedziło przypomnienie form ochrony przyrody w Polsce. Uczestnicy rysowali mapę Gminy Sieraków i lokalizowali na niej drogi, miejscowości, formy ochrony przyrody, infrastrukturę turystyczną. Poznawali luki w swojej wiedzy, uczyli się od siebie nawzajem.

Kolejne zadanie dotyczyło kwestii zarządzania obszarem chronionym. Uczestnicy warsztatów podjęli się rozwiązania problemu nietoperzy żyjących w budynku dawnego Ośrodka Zdrowia. Inna grupa próbowała rozwiązać problem bobrów zagrażających uprawom rolnika. Odgrywali role: mieszkańca, urzędnika, ekologa, właściciela i administratora obszaru, przedstawicieli mediów. Wszyscy uczestnicy dyskutowali potrzeby, problemy i bariery, próbowali ustalić zasady korzystania z obszaru.

Więcej zdjęć znajduje się w galerii.