UTW Stęszew – warsztaty terenowe z przedszkolakami

29 marca Słuchacze z UTW w Stęszewie razem z grupą dzieci, w tym sześciolatków ze stęszewskiego przedszkola, pojechali do centrum edukacji ekologicznej w Łysym Młynie koło Biedruska na zajęcia warsztatowe i terenowe.

Głównym tematem zajęć była ochrona ptaków na obszarach chronionych. Dzieci i seniorzy wysłuchali prezentacji i wykonywali wspólne budki dla ptaków.

Cała grupa przeszła też ścieżkę edukacyjną na temat obiegu wody w przyrodzie

Całość wycieczki zwieńczył piknik, na którym wspólnie bawili się seniorzy i dzieci.

Łysy Młyn jest lokalnym centrum edukacji ekologicznej miejsce, które może być wykorzystane przez nauczycieli w pracy z uczniami każdego etapu edukacyjnego. W odrestaurowanym budynku młyna znajduje się Centrum Ochrony Pachnic Dębowej, ekspozycja poświęcona martwemu drewnu, leśne laboratorium, wystawa zdjęć owadów. Wokół położonego przy młynie stawu przygotowano ścieżkę edukacyjną, na której umieszczone są plansze poświęcone tematyce związanej z wodą.

Więcej zdjęć znajdziecie w Galerii