Patronat Wydziału Biologii UAM dla UTW w Stęszewie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stęszewie postanowił pogłębić współpracę z Wydziałem Biologii Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza  i otrzymał patronat  z deklaracją wsparcia merytorycznego od Dziekana Wydziału, Pana prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka.

W imieniu Fundacji Ziemia i Ludzie serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że otrzymany patronat pozwoli prowadzić edukację ekologiczną na UTW także po zakończeniu projektu „Natura na pokolenia”.

Na zdjęciach poniżej: Pani Danuta Niedzwiecka, Prezes UTW w Stęszewie, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, dziekan Wydziału Biologii UAM oraz ekipa z UTW w Stęszewie