UTW Puławy – ambasador projektu Natura na pokolenia

Stowarzyszenie Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa już ponad 25 lat ( rok jubileuszowy to rok 2017 ). Obecnie PUTW liczy 320 członków. 

 
O Uniwersytecie

Celem naszego uniwersytetu jest prowadzenie działalności w dziedzinie oświaty, kultury, ochrony zdrowia przeznaczonej dla osób starszych bez względu na wykształcenie.

Oprócz działań edukacyjnych ( wykłady, lektoraty ) bardzo duży nacisk kładziemy na zajęcia wspomagające sprawność fizyczną ( gimnastyka, rajdy piesze, rajdy nordic – walking  itp. ) oraz działania międzypokoleniowe.

Działania międzypokoleniowe

Do działań międzypokoleniowych należą m.in. prowadzenie zajęć z prac artystycznych dla chętnych dzieci oraz realizacja projektu skierowanego do najmłodszych mieszkańców Puław pt. „Bajarki znad Wisły”, który był realizowany od lipca do listopada 2017 r. we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” ( wypracowane działania dalej są kontynuowane ).

Z ekologią za pan brat

Ekologiczne działania międzypokoleniowe były realizowane z Fundacją Ziemia i Ludzie. ( Moja planeta bez elektrośmieci oraz Bioróżnorodność to także my ).

Klub Ogrodnika, zapoczątkowany podczas realizacji drugiego projektu, działa nadal . Nasi członkowie prowadzą intensywne prace w Dolnym Ogrodzie IUNG- u. Ogród ten dzięki pracy naszych wolontariuszy wygląda coraz piękniej.