UTW Łazy – Ambasador projektu Natura na pokolenia

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, jako jeden z dziesięciu uniwersytetów w kraju, został zakwalifikowany do udziału w międzypokoleniowym programie edukacji ekologicznej „Natura na pokolenia”.

Od 2007 roku, kiedy to powstał uniwersytet, nasi studenci poszerzają swoje horyzonty myślowe i odkrywają tajemnice świata. Dzięki pomysłom i zaangażowaniu wielu ludzi poświęcających swój czas w ramach wykładów, warsztatów, szkoleń i sekcji tematycznych powołanych przez studentów, społeczność akademicka ma zagwarantowany wysoki poziom przekazywanej wiedzy i informacji. Wykłady z dziedzin takich jak: medycyna, prawo, psychologia, religioznawstwo, ekologia, historia sztuki, integracja europejska, socjologia i wiele innych stworzyły warunki do poszerzenia wiedzy i poprawienia świadomości społecznej w zakresie aktywnego trybu życia, profilaktyki społecznej i edukacji zdrowotnej. Działalność UTW to także okazja, by zwrócić uwagę na seniorów, spojrzeć na nich w zupełnie nowym świetle, na ludzi z ogromnym potencjałem i energią do działania.

Słuchacze UTW Łazy, a jest ich ponad 150, są dowodem na to, że rozwijać się, realizować swoje pasje i marzenia, zdobywać wiedzę, utrzymywać sprawność fizyczną oraz poznawać nowinki technologiczne można w każdym wieku, a szczególnie w okresie późnej dojrzałości. Stowarzyszenie proponuje swoim członkom wiele ciekawych zajęć: kulinarne, kulturalne, plastyczne, literackie, turystyczne, nordic walking, sporty wodne, łucznictwo, strzeleckie, modelki 50+ i wiele więcej. W ramach aktywności społecznej studenci UTW biorą udział w różnego rodzaju konferencjach, forach, szkoleniach i spotkaniach. Co rok opracowywany jest program edukacyjny oraz plan aktywizacji fizycznej, dzięki czemu zajęcia UTW są odpowiedzią na aktualne potrzeby słuchaczy, jak i wymagania XXI wieku. Stowarzyszenie kładzie nacisk na podtrzymanie dobrej kondycji psychicznej, fizycznej i umysłowej swoich studentów. To wszystko sprawia, że seniorzy czują się potrzebni i docenieni, a także wzrasta ich poczucie własnej wartości.

Sport ma ogromne znaczenie dla zdrowia, pozwala też nawiązywać kontakty międzyludzkie. Brak ruchu powoduje gorszą kondycję zarówno ciała jak i umysłu. Z tych powodów nasz uniwersytet kładzie szczególny nacisk na działania mające ścisły związek ze sportem. Stąd pomysł na Olimpiadę Sportową seniorów. Jest ona promocją zdrowia i aktywnego wypoczynku, kształtowaniem nawyków dbania o własne ciało, sprawność fizyczną i psychiczną oraz przyczynia się do wykształcenia umiejętności aktywnego spędzania czasu.

O ogromnym zainteresowaniu naszym przedsięwzięciem świadczy fakt, że udział w Olimpiadzie biorą również uniwersytety spoza granic naszego kraju.

W ramach promowania aktywności fizycznej nasz UTW bierze co roku udział w Senioriadzie zimowej w Rabce.

W celu zintegrowania przedstawicieli całego społeczeństwa w różnym wieku współpracujemy z młodzieżą szkolną, jak również angażujemy dzieci z okolicznych przedszkoli. W ramach tej integracji, co roku na wiosnę odbywa się wspólne sadzenie drzewek, która to cenna inicjatywa weszła na stałe w zakres naszej działalności.