Choczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Ambasador projektu Natura na pokolenia

Choczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzony jest przez Stowarzyszenie
Carpe Diem Semper.

 

Chwytaj Dzień Zawsze!

Przytoczone powyżej słowa, stanowiące równocześnie nazwę stowarzyszenia, jasno określają cel naszej działalności. Każdy człowiek, niezależnie od wieku ma prawo do realizacji własnych marzeń, rozwoju osobistego, nauki, zwiedzania ciekawych miejsc czy też poznania nowych, interesujących ludzi. Codzienną pracą, w ramach prowadzonych rozmów i spotkań tworzymy płaszczyznę komunikacji społecznej, która jest niezbędna do wspólnego działania. Razem z mieszkańcami Gminy Choczewo , tymi młodymi, starszymi i najbardziej doświadczonymi trzymamy się mocno za ręce i działamy!

 

Dlaczego stworzyliśmy Uniwersytet?

Uniwersytet Trzeciego Wieku stanowi odpowiedz na sygnały społeczne świadczące o potrzebie edukacyjnej osób starszych. Tworzy także płaszczyznę komunikacji społecznej niezbędnej w świecie pełnym zaawansowanych technologii i nowej wiedzy. Za sprawą działalności Uniwersytetu pokolenie dorosłych zdobywa nowe umiejętności, a także  ma możliwość poznawania pełnych zaangażowania i energii ludzi w podobnym wieku. Ponadto posiadamy przekonanie, że nasze przedsięwzięcie ma wpływ na skuteczne kreowanie otaczającej nas rzeczywistości. Działalność osób zgromadzonych wokół Uniwersytety Trzeciego Wieku umacnia wiarę w to, że na naukę oraz osobisty rozwój nigdy nie jest za późno.

  

Nasza misja, wizja i cele

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku , który działa na terenie Gminy Choczewo jest aktywizacja mieszkańców tej Gminy, którzy ukończyli 50 rok życia, do dalszego rozwoju osobistego oraz integracji społecznej. Uczestniczenie w zajęciach umożliwia realizację własnej pasji, znalezienie nowego hobby, poznanie wielu nowych, interesujących ludzi oraz przyczynia się do jak najlepszego wykorzystania posiadanego potencjału.

Podstawowym celem naszej placówki jest poprawa jakości życia osobistego, rodzinnego oraz stymulowanie rozwoju najbliższego otoczenia. Pomagamy również osobom starszym uwierzyć we własne siły i możliwości intelektualne oraz fizyczne. Wskazujemy sposoby kształtowania nowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w dobie tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Tworzymy sformalizowaną grupę ludzi aktywnych, co ułatwia naszym słuchaczom przezwyciężenie pojawiającego się w tym okresie życia poczucia osamotnienia.