Stowarzyszenie Akademia Seniora w Bielsku Białej – Ambasador projektu Natura na pokolenia

Stowarzyszenie Akademia Seniora działa w Bielsku-Białej już sześć lat, jest organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ponad 300 osób. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. Celem działań Akademii Seniora jest aktywizacja ludzi starszych w najszerszym tego słowa znaczeniu, integrowanie nie tylko środowiska senioralnego, ale poprzez wykorzystanie potencjału, wiedzy i doświadczenia życiowego seniorów, budowanie więzi międzypokoleniowych. W tym celu podejmujemy działania edukacyjne, warsztatowe wspólnie  z dziećmi i młodzieżą.

W Akademii Seniora preferowany jest zdrowy styl życia, odbywają się ciekawe  wykłady  o różnej tematyce oraz lektoraty i zajęcia, dzięki którym seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania, spełniać marzenia z młodości, zadbać o kondycję fizyczną. Prężnie działają grupy: literacko-recytatorska, malarska, rękodzieła, teatralna „Panaceum”, taneczna „AS+”, brydżowa, spacerowa, turystyczna, rowerowa oraz sportowa.

Wychodzimy poza granice kraju

Warto zaznaczyć, że swoimi działaniami wychodzimy również poza granice kraju.  22 sierpnia 2015 roku podpisaliśmy trójstronne porozumienie o partnerstwie i współpracy z organizacjami senioralnymi Czech i Słowacji. W ramach realizacji wspólnych działań uczestniczymy w wycieczkach, zawodach sportowych, spotkaniach integracyjnych itp. Wieloletnią tradycję mają coroczne „Spotkania na granicy”, w których uczestniczymy od czterech lat. W bieżącym roku organizacja 10. Jubileuszowego spotkania przypadła  w udziale nam. Gościliśmy blisko 800 seniorów (w tym 400 z Czech i Słowacji). Impreza zorganizowana przy wydatnej pomocy Urzędu Miasta w Bielsku-Białej udała się wspaniale.

Akademia Seniora i edukacja ekologiczna

W naszej pracy przywiązujemy ogromną wagę do działalności na rzecz ochrony środowiska, tym bardziej że na naszym terenie znajduje się obszar Natura 2000. Do działań tych angażujemy pokolenie naszych wnuków. „Natura na Pokolenia” jest trzecim projektem, w którym uczestniczymy w ramach programów Fundacji Ziemia i Ludzie. Wcześniejsze to: „Bioróżnorodność to także my”, „Mam prawo wiedzieć i działać”. Aktywnie włączamy się   w akcje na  rzecz ochrony przyrody organizowane przez inne podmioty, np : co roku bierzemy udział w akcji Klubu Gaja Koalicja Ratujemy Rzeki i WWF Polska „big/jump”, ponieważ nie jest  nam obojętny los rzek i jezior.

Działania międzypokoleniowe

Ponadto realizujemy międzypokoleniowe projekty społeczne angażujące dzieci i  młodzież bielskich szkół (także specjalnych) oraz wychowanków Domu Dziecka. Wiele satysfakcji dostarczył nam projekt „Kobieca moc – sojusz pokoleń” realizowany w ramach programu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” „Seniorzy w akcji”. Celem projektu było stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla zbudowania więzi międzypokoleniowej. Skierowany był do dwóch grup wiekowych: seniorek 60+i nastolatek z bielskiego Domu Dziecka. Celowo wybrałyśmy dziewczęta z Domu Dziecka, ponieważ one szczególnie potrzebują babcinego ciepła, którego nie skąpiłyśmy podczas spotkań na różnorodnych zajęciach. Spotkania te połączyły uczestniczki, nauczyły wzajemnej tolerancji i szacunku. Projekt zakończyła wspólna majówka z brawurowym pokazem mody (modelkami były dziewczęta i seniorki)  oraz wspólną zabawą.

Ruch to zdrowie!

Podejmujemy również cały szereg działań, których celem jest ruchowa aktywizacja seniorów. Oprócz stałych działań (gimnastyka rehabilitacyjna, gimnastyka z elementami jogi, aerobik wodny, gra w tenis stołowy, marsz z kijkami, wycieczki rowerowe) bierzemy od kilku lat udział  w olimpiadzie „Trzeci wiek na start” w Łazach oraz Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking Studentów UTW.

Seniorzy – artyści

Artystyczne zamiłowania nasi seniorzy rozwijają (realizują) w działających w Akademii grupach artystycznych. Swoje osiągnięcia prezentują podczas naszych wspólnych spotkań,  wystawiają widowiska i spektakle teatralne, organizują wystawy i wernisaże oraz występy taneczne. Uświetniają imprezy organizowane przez inne podmioty (senioralia, Dni Seniora,  okolicznościowe). Biorą udział w pokazach, konkursach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia Akademia Seniora http://stowarzyszenie-as.pl/