Obszary chronione o statusie międzynarodowym

Rezerwaty biosfery

Niektóre z obszarów chronionych w Polsce mają rangę międzynarodową, uzyskaną w ramach międzynarodowych programów i konwencji przyrodniczych. Najważniejsze z nich to rezerwaty biosfery (RB) – wyznaczone zgodnie z międzynarodowym programem UNESCO „Człowiek i Biosfera”. Jako rezerwaty biosfery chroni się obszary wyjątkowo cenne w skali świata ze względu na niepowtarzalne walory przyrodnicze, podlegające szczególnej ochronie na podstawie prawodawstwa danego kraju. Rezerwatami biosfery mogą więc stać się obszary, które wcześniej uzyskały status obszaru chronionego i jednocześnie służą jako centra badań naukowych oraz dydaktyczne. Dotychczas wyznaczono w Polsce 10 rezerwatów biosfery i są nimi m.in. parki narodowe: Białowieski, Karkonoski, Tatrzański, Kampinoski, Babiogórski i Tucholski a także rezerwaty przyrody np. Jezioro Łuknajno czy parki krajobrazowe.

Obszary Ramsar

Innym typem obszarów o randze międzynarodowej są obszary Ramsar – wyznaczone na podstawie konwencji ramsarskiej o obszarach wodno-błotnych. Zgodnie jej zapisami obszarami wodno-błotnymi są tereny bagien, błot i torfowisk, zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, łącznie z wodami morskimi. Te najcenniejsze są wyróżniane poprzez ich wpisanie na listę obszarów o międzynarodowym znaczeniu. W Polsce za takie uznano do tej pory 16 obszarów m.in. parki narodowe (Biebrzański, Narwiański, Poleski, Słowiński, Ujście Warty, Wigierski), pięć jezior (Drużno, Karaś, Łuknajno, Siedmiu Wysp, Świdwie) oraz torfowiska położone w Karkonoszach, a także kompleks stawów rybnych w okolicach Milicza.

Źródło: Rąkowski, G. Sienkiewicz, J., Walczak, M., Kornatowska, B. Skoczeń, E. „Natura na pokolenia. Dlaczego chronimy przyrodę i kto na tym korzysta?”, Warszawa 2018, Fundacja Ziemia i Ludzie

Zdjęcie wprowadzające: Stawy milickie Fot. Flyrecord [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]