Międzypokoleniowe warsztaty terenowe z UTW w Choczewie 10.06.2019