Międzypokoleniowe warsztaty i wycieczka z UTW w Choczewie

W przepiękna czerwcową pogodę Stowarzyszenie „Carpe Diem Semper”, prowadzące UTW w Choczewie, współorganizowało z Fundacją wycieczkę do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, połączoną z międzypokoleniowymi warsztatami terenowymi.

Na wyprawę zaproszono dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie oraz Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie.

Wycieczka rozpoczęła się przy leśniczówce w Mirachowie, na północnych krańcach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Po zajęciach integracyjnych, na zajęcia warsztatowe „Opowieści kamienia polnego”zaprosił Pan Piotr Kowalewski, edukator i przewodnik.

Następnie grupa seniorów i dzieci przeszła szlakiem przyrodniczym po Rezerwacie Lubygość. Uczestnicy poznawali przyrodę ożywioną i nieożywioną rezerwatu.

W trakcie wycieczki realizowane były zadania warsztatowe polegające na opracowaniu zbaw gry terenowej. Zabawy uwzględniały nie tylko elementy przyrodnicze ale też kulturowe, znajdujące się na terenie Parku, w tym historie walk powstańczych.

Więcej zdjęć znajduje się w galerii.