UWAGA! Rusza konkurs fotograficzno-plastyczny „Obrazy Natury”!

1 września rusza Międzypokoleniowy konkurs fotograficzno-plastyczny „Obrazy Natury

PRACE KONKURSOWE

Uczestnik konkursu zgłasza do udziału w konkursie prace artystyczne w formie zdjęcia, plakatu, obrazu, grafiki wykonanych w dowolnej technice z możliwością wykorzystania dostępnych nowoczesnych technologii np. obróbki cyfrowej. W pracy konkursowej – projekcie artystycznym można użyć zarówno kolażu fotografii, malarstwa, jak i technik cyfrowych.

Każda praca musi zawierać dołączony pisemny opis na maksymalnie 1800 znaków odnoszący się do tematyki ekologicznej konkursu, prezentujące pomysł Uczestnika w kontekście tematyki ochrony przyrody na obszarach chronionych w Polsce. Opis może pokazywać bezpośredni związek pracy z tematyką ochroną przyrody (np. dotycząc konkretnych gatunków, obszarów chronionych, bogactwa bioróżnorodności etc.) jak i pośredni, pokazując tę tematykę jako inspirację lub powód do przemyśleń.  

UCZESTNICY

Konkurs podzielony jest na 3 kategorie wiekowe:

Dzieci do 10 lat

Młodzież 11-19 lat

Seniorzy 55+

Zachęcamy do udziału wszystkie jednostki oświatowe i organizacje senioralne!

NAGRODY

  • Nagrody multimedialne dla laureatów w każdej kategorii wiekowej.
  • Nagrody specjalne: dla jednostek oświatowych i organizacji seniorów, z których przyjdzie najwięcej zgłoszeń!

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 15 listopada 2019 r.

Prace prosimy przysłać na adres: Fundacja Ziemia i Ludzie, Napoleona Bonaparte 47B, 04-996 Warszawa

UWAGA!

  • Do każdej pracy należy dołączyć FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz OPIS
  • Każda z prac konkursowych, której nie można przesłać w formacie cyfrowym (obraz, plakat, grafika), musi zostać przesłana w oryginale.
  • Każda z prac konkursowych, którą można przesłać w formacie cyfrowym, musi być przesłana w  wersji elektronicznej co najmniej w formacie A5, (14,8 x 21,0 cm), 1748 x 2480px, rozdzielczość 300 dpi, na czytelnej i otwierającej się płycie CD lub DVD lub pendrive etc.
  • Liczy się data dostarczenia pracy do Organizatora

Wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres: biuro@ziemiailudzie.pl

UWAGA! Nowy termin wyboru laureatów: 20.12.2019