Konkurs „Obrazy Natury” rozstrzygnięty! Gratulujemy Laureatom i wszystkim Uczestnikom!

20 grudnia rozstrzygnięty został konkurs fortograficzno-plastyczny „Obrazy Natury” zrealizowany w ramach projektu „Natura na pokolenia”.

W konkursie wzięło udział 123 uczestników, przysyłając w sumie ponad 200 prac! Przez komisję konkursową oceniane było zarówno wartość artystyczna jak i załączony opis pod względem poprawności i pomysłowości w podejściu do tematu konkursu.

Laureaci konkursu wybrani zostali w 3 kategoriach wiekowych. Poniżej przedstawiamy ich listę:

Kategoria wiekowa „Dzieci” (uczestnicy do 10 roku życia)

 • 1 MIEJSCE: Zuzia Gołaszewska (Szkoła Podstawowa nr 1 Wysokie Mazowieckie) za pracę „Obrazy natury”
 • 2 MIEJSCE: Jan Paweł Zadgański (Przedszkole miejskie nr 2 Wysokie Mazowieckie) za pracę „Pan Łoś”
 • 3 MIEJSCE: Antonina Balcerzak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Stęszewie) za pracę „Znikające zimorodki”

WYRÓŻNIENIA

 • Aleksandra Przydanek  (Szkoła Podstawowa nr 1 w Stęszewie) za pracę „Trzymaj rękę na pulsie”
 • Zuzanna Kęskiewicz z  Nowej Rudy za pracę „Natura i człowiek”
 • Estera Hupało (Przedszkole Miejskie nr 2 MINI w Nowej Rudzie)   za pracę  „Święto drzewa”

Kategoria wiekowa „Młodzież” (uczestnicy od 11 do 18 roku życia)

 • 1 MIEJSCE: Victoria Janiszewska (Szkoła Podstawowa w Stęszewie) za pracę „Ocalmy przyrodę”
 • 2 MIEJSCE: Emilia Kulesza (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych Wysokie Mazowieckie) za pracę „Zmiana klimatu grozi wymieraniem ptaków”
 • 3 MIEJSCE Rafaela Dybisz (Zespół Szkół w Janowcu) za pracę „Żubry białowieskie”

WYRÓŻNIENIA

 • Krystian Chrobok i Adrian Herman (Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bielsku Białej) za pracę „Nasz kochany platan”
 • Seweryn Nogalski (LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego za kolaż „Warszawskie Pomniki Przyrody”
 • Natalia Walencik (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach) za prace „Kazimierski Prac Krajobrazowy” oraz „Rzeka Życia”

Kategoria wiekowa „Senior” (uczestnicy od 55 roku życia”

 • 1 MIEJSCE: Janina Haładyj Różak (Stowarzyszenie Łańcucki UTW) za obraz „Balet na rozlewisku”
 • 2 MIEJSCE: Maria Szymanowska – Selmoser (Biblioteka Publiczna w Śremie ) „Starorzecze – dziś – jutro…?”
 • 3 MIEJSCE: Marek Rodak (Puławski UTW) za serię zdjęć „Wartości ukryte w umierających szczątkach drzew”

WYRÓŻNIENIA:

 • Bożena Likierska (Malborskie Centrum Kultury i Edukacji)  – za serię prac: „W obiektywie żeglarza”
 • Danuta Satoła (UTW w Bolesławcu) za obraz „Pejzaż leśny”
 • Krystyna Chłodek (Akademia Seniora w Bielsku Białej) – za pracę „Okienko”

Wyróżnienia specjalne dla organizacji, z których przyszło najwięcej zgłoszeń

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Stęszewie (ul Poznańska 25, Stęszew)
 • Zespół Szkół w Janowcu ( Osiedle Szkolne 5B, Janowiec)
 • Szkoła Podstawowa Wysokie Mazowieckie (ul. Kościelna 1 Wysokie Mazowieckie) 

Zgodnie z regulaminem Organizator skontaktuje się z Laureatami w celu przekazania nagród multimedialnych.

Gratulujemy Laureatom i wszystkim Uczestnikom!