Baza Wiedzy

Baza Wiedzy

Historia ochrony przyrody w Polsce

Człowiek od początku swojego istnienia oddziaływał na otaczającą go przyrodę. To oczywiste, bo korzystał ze wszystkiego, co dawało szansę życia i sięgał po wszystko, co