Baza Wiedzy

Baza Wiedzy

Obszary chronione o statusie międzynarodowym

Rezerwaty biosfery Niektóre z obszarów chronionych w Polsce mają rangę międzynarodową, uzyskaną w ramach międzynarodowych programów i konwencji przyrodniczych. Najważniejsze z nich to rezerwaty biosfery

Baza Wiedzy

Indywidualne formy ochrony przyrody

System ochrony przyrody w Polsce uzupełniają tzw. indywidualne formy ochrony przyrody. Obejmuje się nimi konkretne, pojedyncze obiekty przyrodnicze lub ich grupy. Spełniają ważną rolę w

Baza Wiedzy

Obszary Natura 2000

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, nasz kraj zaczęły obowiązywać przepisy prawa unijnego również w dziedzinie ochrony przyrody. Sieć Natura 2000, która funkcjonuje we

Baza Wiedzy

Rezerwaty przyrody

Jedną z najbardziej znanych i najstarszych form ochrony przyrody są rezerwaty przyrody. Ze względu na dużą liczebność (ok. 1500 obiektów) oraz wysoki reżim ochrony, są

Baza Wiedzy

Parki narodowe

W Polsce najwyższą formą ochrony przyrody są parki narodowe, które obok rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych są jednym z głównych elementów całego systemu obszarów chronionych.

Baza Wiedzy

Obszary chronione w Polsce

Nasze środowisko naturalne jest coraz bardziej zanieczyszczone i śmiało można stwierdzić, że największym zagrożeniem dla przyrody jest sam człowiek. Aby zaspokoić swoje ciągle rosnące potrzeby

Baza Wiedzy

Historia ochrony przyrody w Polsce

Człowiek od początku swojego istnienia oddziaływał na otaczającą go przyrodę. To oczywiste, bo korzystał ze wszystkiego, co dawało szansę życia i sięgał po wszystko, co