Baza Wiedzy

Baza Wiedzy

Przyroda jako atrakcja turystyczna

Walory przyrodnicze Polski Centralne położenie Polski w Europie jest ogromnym atutem i stanowi o jej niepowtarzalnych walorach przyrodniczych, a bogactwo środowiska przyrodniczego stawia nasz kraj

Baza Wiedzy

Krajobraz

  Co to jest krajobraz? Gdziekolwiek byśmy się znaleźli, otacza nas krajobraz. Najprościej można powiedzieć, że jest to postrzegany przez nas obraz danej przestrzeni, będący

Baza Wiedzy

Ekosystemy – GÓRY

Góry stanowią jedną z najważniejszych i jedną z ostatnich ostoi dzikiej przyrody w naszym kraju. Dzięki ograniczonej przez warunki naturalne dostępności tych terenów dla człowieka,

Baza Wiedzy

Ekosystemy – WYBRZEŻE MORSKIE

Polskie morze kojarzy się zazwyczaj z zatłoczonymi plażami, modnymi kurortami i generalnie z letnim wypoczynkiem. Tymczasem nasze wybrzeże Bałtyku, liczące ponad 500 km, stanowi także

Baza Wiedzy

Ekosystemy – WODY ŚRÓDLĄDOWE

Już dość dawno temu, bo w 2010 roku, podczas inauguracji Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej, Ahmed Djoghlaf, sekretarz generalny ONZ do spraw Konwencji o różnorodności biologicznej

Baza Wiedzy

MOKRADŁA – ekosystemy bagienne

Bagna i mokradła Tereny przez dłuższy czas w roku pokryte wodą, lub podtopione czy podmokłe i porośnięte charakterystyczną roślinnością przystosowaną do życia w wodzie, powszechnie

Baza Wiedzy

Ekosystemy: ŁĄKI

Co to jest łąka? Odróżnić typową łąkę od uprawnego pola potrafi chyba każdy. Na pierwszy rzut oka widać, że na polu rosną łanowo rośliny tylko