Baza Wiedzy

Baza Wiedzy

Obszary chronione w Polsce

Nasze środowisko naturalne jest coraz bardziej zanieczyszczone i śmiało można stwierdzić, że największym zagrożeniem dla przyrody jest sam człowiek. Aby zaspokoić swoje ciągle rosnące potrzeby

Baza Wiedzy

Historia ochrony przyrody w Polsce

Człowiek od początku swojego istnienia oddziaływał na otaczającą go przyrodę. To oczywiste, bo korzystał ze wszystkiego, co dawało szansę życia i sięgał po wszystko, co