Aktualności

Baza Wiedzy

Krajobraz

  Co to jest krajobraz? Gdziekolwiek byśmy się znaleźli, otacza nas krajobraz. Najprościej można powiedzieć, że jest to postrzegany przez nas obraz danej przestrzeni, będący

Czytaj więcej »
Baza Wiedzy

Ekosystemy – GÓRY

Góry stanowią jedną z najważniejszych i jedną z ostatnich ostoi dzikiej przyrody w naszym kraju. Dzięki ograniczonej przez warunki naturalne dostępności tych terenów dla człowieka,

Czytaj więcej »
Baza Wiedzy

Ekosystemy: ŁĄKI

Co to jest łąka? Odróżnić typową łąkę od uprawnego pola potrafi chyba każdy. Na pierwszy rzut oka widać, że na polu rosną łanowo rośliny tylko

Czytaj więcej »
Baza Wiedzy

Ekostystemy: LASY

Może obecnie trudno to sobie wyobrazić, ale gdyby nie gospodarka człowieka, to w warunkach klimatycznych Polski, lasy rosłyby u nas prawie wszędzie. Jeszcze 300 lat

Czytaj więcej »
Aktualności

Warsztat problemowy w Sierakowie

13 czerwca, w ramach działań projektu ”Natura na pokolenia”, odbyły się międzypokoleniowe warsztaty problemowe. Warsztaty prowadziła mgr inż. Anna Piotrowska z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej »
Baza Wiedzy

Obszary Natura 2000

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, nasz kraj zaczęły obowiązywać przepisy prawa unijnego również w dziedzinie ochrony przyrody. Sieć Natura 2000, która funkcjonuje we

Czytaj więcej »
Aktualności

Wykład na UTW w Łazach

18 marca Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach zorganizował wykład w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach w ramach obowiązkowego zadania projektu „Natura na pokolenia”.  Pani

Czytaj więcej »
Aktualności

Ambasadorzy N.U.T.W. w akcji

Noworudzki UTW wspaniale sprawdza się w roli ambasadora projektu Natura na pokolenia, realizując szereg ciekawych spotkań w tematyce edukacji ekologicznej wśród seniorów oraz dzieci i

Czytaj więcej »
Baza Wiedzy

Rezerwaty przyrody

Jedną z najbardziej znanych i najstarszych form ochrony przyrody są rezerwaty przyrody. Ze względu na dużą liczebność (ok. 1500 obiektów) oraz wysoki reżim ochrony, są

Czytaj więcej »
Aktualności

Wykład w Nowej Rudzie

10 grudnia 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie – Słupcu  odbył się wykład o „Formach ochrony przyrody i systemach obszarów chronionych” w ramach

Czytaj więcej »
Baza Wiedzy

Parki narodowe

W Polsce najwyższą formą ochrony przyrody są parki narodowe, które obok rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych są jednym z głównych elementów całego systemu obszarów chronionych.

Czytaj więcej »
Baza Wiedzy

Obszary chronione w Polsce

Nasze środowisko naturalne jest coraz bardziej zanieczyszczone i śmiało można stwierdzić, że największym zagrożeniem dla przyrody jest sam człowiek. Aby zaspokoić swoje ciągle rosnące potrzeby

Czytaj więcej »