Informacje o nieprawidłowościach

W ramach systemu POIiŚ funkcjonuje mechanizm sygnalizujący,  umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w projektach realizowanych w ramach programu.

Nieprawidłowości można zgłosić za pomocą formularza na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl