Publikacja: Bioróżnorodność obszarów wiejskich – skarb, który warto chronić.

Człowiek czerpie niezliczone korzyści ze środowiska przyrodniczego. Wiele usług ekosystemowych jest niezbędna do przetrwania ludzkości (regulacja klimatu, oczyszczanie powietrza, oczyszczanie wody, zapylanie), inne, z grupy kulturowych, podnoszą jakość życia. Wśród tych świadczeń znaczącą rolę odgrywa bioróżnorodność, która na obszarach wiejskich pełni wielorakie funkcje: rolnicze, ekologiczne i społeczne. Bioróżnorodność w rolnictwie tworzą gatunki i odmiany roślin uprawnych, gatunki i rasy zwierząt oraz towarzysząca im różnorodność „dzikich” gatunków flory i fauny.

Publikacja BIORÓŻNORODNOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH – SKARB, KTÓRY WARTO CHRONIĆ zwraca uwagę, że utrzymanie na terenach wiejskich różnorodności gatunków, odmian roślin i ras zwierząt jest ważne nie tylko dla cennej puli genów, ale także dla dobrostanu mieszkańców. Bliższe poznanie zagadnień związanych z różnorodnością biologiczną to nie tylko pasjonująca możliwość odkrywania tajemnic przyrody, ale także uzyskanie praktycznego zbioru informacji i wskazówek dotyczących dbania o własne zdrowie i zdrowie wszystkich członków rodziny, możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu seniorów, dorosłych i dzieci oraz przekazywanie miejscowych tradycji i zwyczajów związanych z podejściem do przyrody i korzystaniem z jej darów.

 

http://bogactwowsi.pl/dokumenty/Tom1-calosc-male.pdf