Ambasadorzy z UTW w Sierakowie działają!

Wspólnie z kadrą pedagogiczną i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół oraz Nadleśnictwem Sieraków zamierzamy w okresie trwania projektu stworzyć grupę ambasadorów, którzy są świadomi bogactwa lokalnej przyrody i potrzeby planowania działań długodystansowych na rzecz ochrony jej wartości.

W dniach: 7 listopada 2018 r., 7 stycznia 2019 r. oraz 4 i 5 lutego 2019 r. planowaliśmy wspólne działania z dyrekcją i kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Sierakowie oraz st. specjalistą SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji leśnej z Nadleśnictwa Sieraków.

13 lutego 2019 r. przedstawiciele młodzieży z Zespołu Szkół w Sierakowie wraz z nauczycielką biologii, Panią Barbarą Graczyk przyjęli zaproszenie słuchaczy UTW i wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Andrzeja Kędziory z Instytutu Środowiska Rolniczego PAN w Poznaniu na temat kwestii związanych z katowickim Szczytem Klimatycznym 2018. Profesor, uczestnik Szczytu, podkreślił,
że Pakiet Katowicki na trwale zmienia system globalnej polityki klimatycznej, wpływa na zakres odpowiedzialności wszystkich 196 państw świata oraz Unii Europejskiej i realnie zwiększa szansę
 na ograniczenie zmian klimatu. Od naszego kraju oczekuje się odpowiednio wysokich redukcji emisji i przejrzystego ich raportowania, ale także podniesienia wkładu finansowego w globalny system ochrony klimatu.

19 lutego 2019 r. otrzymaliśmy książki i gadżety, które w ramach wsparcia naszych działań edukacyjnych przekazała Fundacja Ziemia i Ludzie.

20 lutego 2019 r. odwiedziła nas mgr inż. Anna Piotrowska z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obecni: słuchacze UTW, nauczyciele oraz młodzież Ligi Ochrony Przyrody działającej w Szkole Podstawowej i młodzież z Zespołu Szkół, mgr inż. Paweł Mizera z Nadleśnictwa Sieraków, wysłuchali wykładu na temat historii i systemu ochrony przyrody w Polsce. Pani Anna Piotrowska przedstawiła również formy ochrony przyrody w Gminie Sieraków oraz przyrodnicze bogactwo naszego regionu.

21 lutego 2019 r., korzystając z zaproszenia zaprzyjaźnionego UTW w Czarnkowie do uczestnictwa w spotkaniu międzypokoleniowym pn. „Szermierka – ruch, słowo, muzyka”, słuchacze UTW odwiedzili Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju. Zwiedzając wystawę ekologiczno-przyrodniczo-leśną „spacerowaliśmy” po lesie, w różnych następujących po sobie fazach rozwojowych oraz porach roku. Wystawa ekologiczno-przyrodniczo-leśna jako spójna całość, z wieloma przyrodniczymi eksponatami, modelami oraz multimedialnymi, nowoczesnymi, atrakcyjnymi elementami, opowiada o wszystkich fazach życia lasu od momentu siewu czy sadzenia do momentu naturalnej śmierci lub do ścięcia drzewa na potrzeby gospodarki, społeczeństwa. Zwiedziliśmy również Salę Wystawy Historycznej, która w bardzo atrakcyjny, innowacyjny sposób przedstawia zagadnienia historyczne, kulturowe i przyrodnicze. Wystawa obejmuje takie dioramy jak m.in.: Historia Puszczy Noteckiej, Historia Lasów Państwowych, Zawody związane z leśnictwem, Zaproszenie na wystawę, Interaktywna Mapa Polski.

Wkrótce międzypokoleniowa wyprawa do Buczyny Lutomskiej…