Piękna przyroda jest nieodłączną częścią lokalnego dziedzictwa i powodem do dumy społeczności lokalnych. Chrońmy przyrodę w interesie swoim i swoich najbliższych: chcemy przecież żyć w otoczeniu harmonijnego krajobrazu i bogatego w gatunki zróżnicowanego, czystego środowiska przyrodniczego.

Projekt Natura na pokolenia angażuje społeczności lokalne w ochronę przyrody na obszarach cennych przyrodniczo w ich najbliższym sąsiedztwie.

Obszary projektu

Już wkrótce nowy konkurs!
Zapraszamy do sprawdzania naszej strony!